Rejestracja konta internetowego dostępna pod adresem https://rejestracja.softgraf.pl/, serwis prowadzony jest przez firmę SOFTGRAF z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Plebiscytowej 51 G, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 8993, posiadającą NIP: 9540022139, Regon:271244545.Polityka prywatności


Prywatność i bezpieczeństwo danych klientów firmy Softgraf jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż Softgraf, zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami.
Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników. Dlatego też, wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące wszystkie aplikacje naszej firmy.

Komunikacja przeglądarki Klienta z serwisem https://rejestracja.softgraf.pl/ odbywa się poprzez szyfrowane połączenie, co blokuje „podsłuchanie” haseł, loginów i innych wrażliwych danych poprzez osoby trzecie. Firma Softgraf w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Firma Softgraf poprzez serwis https://rejestracja.softgraf.pl/ zbiera informacje na temat rejestrującego się użytkownika.

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem https://rejestracja.softgraf.pl/ i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), firma Softgraf może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Informacje te zbieramy wyłącznie za Twoją zgodą. Nigdy nie udostępniamy tych danych firmom i osobom trzecim. Jeśli chcesz całkowicie usunąć konto, skontaktuj się z naszą firmą wysyłając e-mail z formularza w "Kontakt" lub telefonicznie - (32) 326 09 83 lub 326 09 84.

Dane przechowujemy w naszej bazie zabezpieczonej przed dostępem niepowołanych osób wg. zaleceń ustawy o Ochronie Danych Osobowych na trzecim, najwyższym poziomie bezpieczeństwa.Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu https://rejestracja.softgraf.pl/ oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Softgraf korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt".